Verder leren

Wij organiseren drie AZR opleidingen:

 • Persoonlijk leiderschap (AZR voor jezelf toepassen)
 • Professional (AZR in je werk toepassen)
 • Crisis Response (effectiever onder druk)

Het succesvol toepassen van AZR is afhankelijk van de ontwikkeling van kennis, inzicht en vaardigheden. De bijeenkomsten zijn vooral gericht op het verhelderen van theorie, het uitwisselen van ervaringen en het geven van feedback. Buiten de bijeenkomsten investeert de deelnemer zelfstandig in theorie, oefeningen en opdrachten.

AZR Persoonlijk leiderschap

Wil je zelf gericht aan de slag met AZR, dan kan deze opleiding u hier in ondersteunen. De opleiding richt zich op de drie kerncompetenties en de toepassing ervan op een persoonlijke uitdaging. Je gaat dus direct praktisch aan de slag om effectiever te worden in je eigen leven.

Voor elke les leest de deelnemer zich in op de relevante hoofdstukken en artikelen en voert een of meerdere opdrachten uit. In de les worden de opdrachten besproken en de stof uitgediept. We werken altijd in kleine groepjes van minimaal vijf en maximaal acht deelnemers, waardoor een optimale inhoudelijke interactie ontstaat.

De opleiding bestaat uit vier halve dagen (9:30 tot 12:30 of 19:00 tot 22:00), 2 wekelijks.

Kosten: 940 euro exclusief BTW (incl. studiemateriaal)

AZR Professional

Wil je in je werk aan de slag met AZR, bijvoorbeeld als trainer of coach, dan geeft deze opleiding je de noodzakelijke bagage. Uitgangspunt bij deze opleiding is kennis van de AZR methode, bijvoorbeeld door het volgen van de opleiding AZR Persoonlijk leiderschap of zelfstudie. De opleiding heeft drie leerdoelen:
1. Inhoudelijke kennis ontwikkelen over menselijk gedrag (wetenschap)
2. Het leren (helpen) analyseren van gedrag
3. Het leren (helpen) vormgeven van een persoonlijke aanpak

In de opleiding word aan deze leerdoelen gewerkt aan de hand van een aantal terugkerende uitdagingen voor persoonlijk leiderschap in de praktijk in:

 • Talentontwikkeling en prestatie
 • Angst, moed en procrastinatie
 • Timemanagement
 • Doorzetten en discipline
 • Sociale effectiviteit
 • Leiderschap
 • Stress en energie
 • Spiritualiteit en zingeving

Naast de praktische opdrachten rond bovenstaande onderwerpen, brengt de deelnemer ook een eigen case studie waar hij of zij gedurende de gehele opleiding aan werkt. De opleiding wordt afgerond met een casus die in een individueel gesprek met de docent wordt besproken.

De opleiding bestaat uit tien dagen (9:30 tot 16:00), 2 wekelijks.

Kosten: 4650 euro exclusief BTW (incl. studiemateriaal, lunch en individueel eindgesprek)

AZR Crisis response

Een aangepaste versie van AZR gericht op professionals die in hun dagelijks werk te maken kunnen krijgen met ernstige crisis, zoals leger, politie en ambulancepersoneel. Deze training is er op gericht professionals krachtig psychologisch gereedschap te geven om effectief om te gaan met de psychologische effecten van crisis. De training is altijd op maat, toegesneden op de specifieke problematiek van de groep.

Bent u geïnteresseerd? Neem direct contact op met de docent Max Wildschut via
Mobiel: 06 460 852 56
Email:  wildschut@nimep.nl